Har du frågor kan du kontakta oss via order@faktum.se eller direkt via formuläret eller mailadresserna här nedanför.

 

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor eller är missnöjd med varor [eller tjänster] som du har beställt online från vår hemsida. Om du trots detta inte är nöjd kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning: http://ec.europa.eu/odr.Vi kommer att medverka vid tvistlösningsförfarandet/alternativt Vi åtar oss inte att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden, men kommer att ta slutlig ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist.

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm